Au mai rămas până la sfârşitul anului:

0 zile 0 ore

anticoruptie

Last Update: 03.01.2017 9:41

 
 
Repere Istorice ale Jandarmeriei Sucevene
 

  Structurile Jandarmeriei care au funcţionat pe teritoriul judeţului Suceava au fost legate în perioada construcţiei lor moderne de două sisteme diferite. Partea de sud a ţinutului medieval Suceava, rămasă la Moldova din 1775, a fost supusă legiuirilor determinate în special de Regulamentul Organic din 1839, cu înfiinţarea unei companii de jandarmi şi existenţa unor plutoane şi secţii de jandarmi la Lespezi, Mălini şi Boroaia.

  În urma prelucrării datelor preluate de la Direcţia Generală a Arhivelor Statului au fost identificate structurile Jandarmeriei Române care au funcţionat pe actualul teritoriu al judeţului Suceava, după cum urmează:
    • În judeţul Rădăuţi: sectoare şi secţii de jandarmi – Siret şi Vicovul de Sus, posturi de jandarmi în 23 de comune (1850 – 1948)
    • În judeţul Suceava: Legiunea de Jandarmi Suceava, posturi de jandarmi în 17 comune, sectoare de jandarmi în 3 localităţi (1851 – 1948);
    • În judeţul Câmpulung: o legiune de jandarmi, 28 posturi şi 4 sectoare (1850 – 1948);
    • În judeţul Baia: o legiune de jandarmi, 29 de posturi şi 5 sectoare (1850 – 1948).
  Din datele obţinute este evident că structurile Jandarmeriei, prezente pe teritoriul actualului judeţ Suceava, formau o reţea densă, acoperind practic toate zonele locuite încă din anul 1850, an al constituirii Jandarmeriei Române ca principala forţă de ordine publică pe teritoriul românesc.
 
Repere Istorice ale Ş.M.S.J. Fălticeni
 
  La data de 01.03.1877 ia fiinţă Regimentul 16 Dorobanţi care, pe 15.04.1889, îşi stabileşte garnizoana la Fălticeni, unde se înfiinţează Batalionul 1, iar un al doilea batalion se înfiinţează la Botoşani. În aprilie 1891, Regimentul devine unitate de sine stătătoare cu reşedinţa definitivă la Fălticeni sub numele de "Regimentul 16 Dorobanţi Suceava". În 1898 se construieşte în Fălticeni actuala cazarmă.
   Regimentul participă la luptele pentru cucerirea redutei Griviţa până la căderea ei din 28 noiembrie 1877. În anul 1913 participă la cel de-al doilea război balcanic, iar în timpul primului război mondial, în campaniile din 1916 şi 1917, până la cucerirea Budapestei în anul 1919.
   În al doilea război mondial (1939 – 1945) Regimentul participă la eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a ţinutului Herţei, apoi la eliberarea nord-vestului Transilvaniei.
   În decembrie 1944 Regimentul 16 se uneşte cu Regimentul 15 Infanterie Piatra Neamţ până în anul 1960, după care se mută la Piatra Neamţ.
   Începând cu anul 1961 şi până în anul 1968 în actualele clădiri ale unităţii funcţionează diferite instituţii şi depozite ale Întreprinderii de Industrie Locală „C Burca”.
   Prin Ordinul nr. 10052 din 23 ianuarie 1949 al secretariatului pentru trupe al M.I. se înfiinţează Trupele de Securitate, respectiv Unitatea Militară de Securitate de la Fălticeni cu reşedinţa în garnizoana Iaşi, subordonată Comandamentului Trupelor de Securitate.
   Între anii 1952 şi 1956 unitatea îşi schimbă reşedinţa în garnizoana Târgu-Ocna, iar în anul 1956, ca urmare a reorganizării trupelor de securitate, unitatea îşi încetează activitatea, drapelul de luptă şi arhiva unităţii fiind predate Comandamentului Trupelor de Securitate.
   În luna august 1964, prin decret al Consiliului de Stat, unitatea de la Fălticeni este reînfiinţată în garnizoana Bacău şi funcţionează până în septembrie 1968, pe data de 07.05.1965 primind drapelul de luptă.
   La 27.06.1968, prin ordin, unitatea este transferată în garnizoana Fălticeni, având ca zonă de responsabilitate judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi şi Neamţ.
   Imediat după Revoluţia din Decembrie 1989 unitatea trece în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, iar începând cu 01.04.1990, ca urmare a constituirii Comandamentului Trupelor de Pază şi Ordine, unitatea revine în subordinea Ministerului de Interne.

   Din data de 01.09.1990 unitatea devine „Centrul de Instrucţie Jandarmi" cu misiunea principală de a pregăti efective de militari necesare pazei şi apărării obiectivelor de importanţă deosebită; totodată execută pregătirea prin cursuri a cadrelor militare pentru nevoile Comandamentului Naţional al Jandarmeriei.
   Începând cu 01.01.2006, în conformitate cu Legea nr. 550/13.12.2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, unitatea se transformă în Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, având ca misiune principală pregătirea şi perfecţionarea cadrelor şi militarilor din Jandarmeria Română.
 
   La 01.11.2008, unitatea devine Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi "Petru Rareș" Fălticeni, conform ordinului MIRA nr. I/0619/31.10.2008, cu misiunea de a forma elevii jandarmi, care primesc la absolvire primul grad de subofiţer, cel de sergent major.
  
   Ulterior vizitelor comisiilor de evaluare din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar în septembrie 2010, şcoala noastră a primit autorizarea de funcţionare provizorie prin Ordinul Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 5467 din 18.10.2010 şi a devenit instituţie de învăţământ acreditată prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3652 din 29.04.2013.
 
FAST


SPEED


SLOW
   

Webmaster © 2006-2016 Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi "Petru Rareș"

Design realizat de Compartimentul Tehnologia Informaţiei