Skip to content

Succesiunea evenimentelor

18 octombrie – 05 noiembrie 2023

Depunerea cererilor de înscriere

18 octombrie – 05 noiembrie 2023
până la data de 24 noiembrie 2023

Evaluarea psihologică

Locație stabilită de unitatea cu atribuții de recrutare
până la data de 24 noiembrie 2023
până la data de 24 noiembrie 2023

Depunerea dosarului

Termenul limită pentru depunerea dosarelor în volum complet
până la data de 24 noiembrie 2023
în perioada 7 – 13 decembrie 2023

Evaluarea performantei fizice

Conform graficului ce va fi afișat pe website
în perioada 7 – 13 decembrie 2023
16 decembrie 2023

Proba de verificare a cunoștințelor

Locații: unitățile de învățământ
16 decembrie 2023
20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024

Examinarea medicală

Locația: unitățile de selecție. Se realizează pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă
20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024
până la data de 02 februarie 2024

Afișarea rezultatelor finale

Rezultatele vor fi afișate pe website și la avizierul școlii
până la data de 02 februarie 2024
Sign Up and Start Learning