Skip to content

Succesiunea evenimentelor

până la data de 05.05.2023

Depunerea cererilor de înscriere

până la data de 05.05.2023
până la data de 15.05.2023

Evaluarea psihologică

Locație stabilită de unitatea cu atribuții de recrutare
până la data de 15.05.2023
până la data de 15.05.2023

Depunerea dosarului

Termenul limită pentru depunerea dosarelor în volum complet
până la data de 15.05.2023
19.05 - 24.05.2023

Evaluarea performantei fizice

Conform graficului ce va fi afișat pe website
19.05 - 24.05.2023
27.05.2023

Proba de verificare a cunoștințelor

Locații: unitățile de învățământ
27.05.2023
31.05 - 29.06.2023

Examinarea medicală

Locația: unitățile de selecție. Se realizează pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă
31.05 - 29.06.2023
30.06.2023

Afișarea rezultatelor finale

Rezultatele vor fi afișate pe website și la avizierul școlii
30.06.2023

Sign Up and Start Learning