Skip to content

Succesiunea evenimentelor

15-28.02.2021

Depunerea cererilor de înscriere

15-28.02.2021
10.03.2021

Depunerea dosarului

Termenul limită pentru depunerea dosarelor în volum complet
10.03.2021
până pe 8.03.2021

Evaluarea psihologică

Locație stabilită de unitatea cu atribuții de recrutare
până pe 8.03.2021
18-24.03.2021

Evaluarea performantei fizice

Conform graficului ce va fi afișat pe website
18-24.03.2021
27.03.2021

Proba de verificare a cunoștințelor

Locații: unitățile de selecție a candidaților
27.03.2021
29.03-16.04.2021

Examinarea medicală

Locația: unitățile de selecție. Se realizează pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă
29.03-16.04.2021
17.04.2021

Afișarea rezultatelor finale

Rezultatele vor fi afișate pe website și la avizierul școlii
17.04.2021

Sign Up and Start Learning