Skip to content

Succesiunea evenimentelor

până la data de 04.11.2022

Depunerea cererilor de înscriere

până la data de 04.11.2022
până la data de 11.11.2022

Evaluarea psihologică

Locație stabilită de unitatea cu atribuții de recrutare
până la data de 11.11.2022
până la data de 17.11.2022

Depunerea dosarului

Termenul limită pentru depunerea dosarelor în volum complet
până la data de 17.11.2022
23.11-29.11.2022

Evaluarea performantei fizice

Conform graficului ce va fi afișat pe website
23.11-29.11.2022
10.12.2022

Proba de verificare a cunoștințelor

Locații: unitățile de selecție a candidaților
10.12.2022
15.12.2022-20.01.2023

Examinarea medicală

Locația: unitățile de selecție. Se realizează pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă
15.12.2022-20.01.2023
25.01.2023

Afișarea rezultatelor finale

Rezultatele vor fi afișate pe website și la avizierul școlii
25.01.2023

Sign Up and Start Learning