Skip to content

Informații

     În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii susţin următoarele probe:

a) evaluarea psihologică;

b) proba de evaluare a performanței fizice;

c) examinarea medicală.

     Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează potrivit planificării întocmite de către compartimentele cu atribuții de recrutare.

     Evaluarea performanței fizice se realizează prin parcurgerea unui traseu practic aplicativ în centrul zonal de selecție arondat candidatului conform planificării aduse la cunoștința candidaților.
     – probe, norme și bareme aici;
     – pentru a vizualiza traseul practic-aplicativ click aici.

     – tabel privind transformarea timpului final în notă aici.

     Examinarea medicală a candidaţilor se realizează pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștiințelor.

Proba de verificare a cunoștințelor

     Constă într-un test scris (graficul de concurs și tematica și bibliografia de admitere vor fi afișate pe site-ul școlii în timp util)

Sign Up and Start Learning