Skip to content

Informații

     În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii susţin următoarele probe:

a) evaluarea psihologică;

b) proba de evaluare a performanței fizice;

c) examinarea medicală.

     Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează potrivit planificării întocmite de către compartimentele cu atribuții de recrutare.

     Evaluarea performanței fizice se realizează prin parcurgerea unui traseu practic aplicativ în centrul zonal de selecție arondat candidatului conform planificării aduse la cunoștința candidaților.
     – descrierea traseului practic-aplicativ;
     – pentru a vizualiza traseul practic-aplicativ click aici.

     Examinarea medicală a candidaţilor se realizează pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștiințelor.

Proba de verificare a cunoștințelor

     Constă într-un test scris (conform graficului de concurs ce va fi stabilit și va fi afișat pe site-ul școlii în timp util)

Sign Up and Start Learning